Máy nén khí không dầu

Oil free 22kw
9.200.000đ/tháng 8.000.000đ/tháng

Oil free 37kw
14.720.000đ/tháng 12.800.000đ/tháng

Oil free 75kw
20.366.500đ/tháng 17.710.000đ/tháng

Oil free 90kw
24.150.000đ/tháng 21.000.000đ/tháng

Oil free 110kw
31.200.000đ/tháng 24.000.000đ/tháng

Oil free 132kw
34.497.700đ/tháng 29.998.000đ/tháng

Oil free 160kw
40.733.000đ/tháng 35.420.000đ/tháng

Oil free 250kw
60.200.000đ/tháng 55.700.000đ/tháng

Máy nén khí có dầu

Oil flood 22kw
7.820.000đ/tháng 6.800.000đ/tháng

Oil flood 55kw
15.542.250đ/tháng 13.515.000đ/tháng

Oil flood 75kw
17.311.525đ/tháng 15.053.500đ/tháng

Oil flood 90kw
20.527.500đ/tháng 17.850.000đ/tháng

Oil flood 132kw
29.323.045đ/tháng 25.498.300đ/tháng

Oil flood 160kw
34.623.050đ/tháng 30.107.000đ/tháng

Oil flood 250kw
60.200.000đ/tháng 47.345.000đ/tháng

Oil flood 300kw
55.000.000đ/tháng 46.800.000đ/tháng

Máy sấy khí

Dự án của chúng tôi

Scroll to Top