Máy nén khí không dầu(OIL-FREE)

OIL-FREE – Sản phẩm có sức mạnh lớn nhất tại Hàn Quốc!

Sản phẩm OIL-FREE của SUNGSHIN COMPRESSOR có hiệu suất
và tính năng ưu việt, luôn lấy sức khỏe con người và
môi trường tự nhiên làm điều kiện tiên quyết.

 

Xem ZW-Series
 

Xem GS-Series
 

Xem VO-Series

 

Lĩnh vực sử dụng OIL-FREE

Chất bán dẫn

Thực phẩm

Chế tạo thuốc

Dệt may

Đồ uống

<img alt="" class="avia_image" itemprop="contentURL" src="http://www.sungshincomp.kr/wp-content/uploads/2016/06/oilfree_activity06.jpg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; d

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Scroll to Top