Bích

Thiết kế kết nối nhanh chóng. Độ tin cậy và tuổi thọ cao. Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun và có thể tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không cháy

Mã sản phẩm: 7f6022a12ff8 Danh mục:
Chia sẻ

SS Female Threaded Flange

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 5228 01 50×1″ 10 76090000 SUS304
2006 5328 01 50×1″1/4″ 10 76090000 SUS304
2006 5428 01 50×1″1/2″ 10 76090000 SUS304
2006 5528 01 50×2″ 10 76090000 SUS304
2006 6228 01 63×1″ 8 76090000 SUS304
2006 6328 01 63×1″1/4″ 8 76090000 SUS304
2006 6428 01 63×1″1/2″ 8 76090000 SUS304
2006 6528 01 63×2″ 8 76090000 SUS304
2006 6628 01 63×2″1/2″ 8 76090000 SUS304
2006 8228 01 80×1″ 6 76090000 SUS304
2006 8328 01 80×1″1/4″ 6 76090000 SUS304
2006 8428 01 80×1″1/2″ 6 76090000 SUS304
2006 8528 01 80×2″ 6 76090000 SUS304
2006 8628 01 80×2″1/2″ 6 76090000 SUS304
2006 8828 01 80×3″ 4 76090000 SUS304
2006 9328 01 100×1″1/4″ 4 76090000 SUS304
2006 9428 01 100×1″1/2″ 4 76090000 SUS304
2006 9528 01 100×2″ 4 76090000 SUS304
2006 9628 01 100×2″1/2″ 4 76090000 SUS304
2006 9828 01 100×3″ 4 76090000 SUS304
2006 9928 01 100×4″ 4 76090000 SUS304
2006 C528 01 125×2″ 2 76090000 SUS304
2006 C628 01 125×2″1/2″ 2 76090000 SUS304
2006 C828 01 125×3″ 2 76090000 SUS304
2006 C928 01 125×4″ 2 76090000 SUS304
2006 A428 01 150×1″1/2″ 1 76090000 SUS304
2006 A528 01 150×2″ 1 76090000 SUS304
2006 A628 01 150×2″1/2″ 1 76090000 SUS304
2006 A828 01 150×3″ 1 76090000 SUS304
2006 B628 01 200×2″1/2″ 1 76090000 SUS304
2006 B828 01 200×3″ 1 76090000 SUS304
2006 B928 01 200×4″ 1 76090000 SUS304

 

 

 

Circular Aluminum Flange

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
06A 5526 01 50×50 13 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 6626 01 65×63 12 76090000 Aluminum washer, suitable for bead rolled pipe
06A 8526 01 80×50 10 76090000 Aluminum washer,

Scroll to Top