Quick drop

Thiết kế kết nối nhanh chóng. Độ tin cậy và tuổi thọ cao. Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun và có thể tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không cháy

Mã sản phẩm: 09e07b1ee7d4 Danh mục:
Chia sẻ

Quick Drop

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1632 1500 25×20 35 76090000
1642 1500 32×20 35 76090000
06A 4115 00 40×20 30 76090000 Aluminum alloy
06A 4215 00 40×25 24 76090000 Aluminum alloy
06A 5115 00 50×20 30 76090000 Aluminum alloy
06A 5215 00 50×25 25 76090000 Aluminum alloy
06A 5315 01 50×32 18 76090000 Aluminum alloy, with stainless steel drum internals
06A 6115 00 63×20 20 76090000 Aluminum alloy
06A 6215 00 63×25 20 76090000 Aluminum alloy
06A 6315 01 63×32 18 76090000 Aluminum alloy, with stainless steel drum internals
06A 8115 00 80×20 18 76090000 Aluminum alloy
06A 8215 00 80×25 30 76090000 Aluminum alloy
06A 8315 01 80×32 30 76090000 Aluminum alloy, with stainless steel drum internals
1891 1500 100×20 4 76090000 Aluminum alloy
1892 1500 100×25 4 76090000 Aluminum alloy
1893 1500 100×32 4 76090000 Aluminum alloy, with stainless steel drum internals
06A 9415 00 100×40 2 76090000 Aluminum alloy
06A 9515 01 100×50 2 76090000 Aluminum alloy, with stainless steel drum internals

Female Threaded Quick Drop

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1630 1600 25×1/2″ 35 76090000
1640 1600 32×1/2″ 35 76090000
06A 4016 00 40×1/2″ 32 76090000 DN40-De20+1″-1/2″stainless steel female threaded
06A 5016 00 50×1/2″ 25 76090000 DN50-1″1/4″+1″1/4″-1/2″, With SS bushing
06A 5116 00 50×3/4″ 25 76090000 DN50-1″1/4″+1″1/4″-3/4″, With SS bushing
06A 5316 00 50×1″1/4″ 35 76090000 Aluminum alloy, DN50-1″1/4″
06A 6016 00 63×1/2″ 20 76090000 DN63-1″1/4″+1″1/4″-1/2″, With SS bushing
06A 6116 00 63×3/4″ 20 76090000 DN63-1″1/4″+1″1/4″-3/4″, With SS bushing
06A 6316 00 63×1″1/4″ 35 76090000 Aluminum alloy, DN63-1″1/4″
06A 8016 00 80×1/2″ 30 76090000 DN80-1″1/4″+1″1/4″-1/2″, With SS bushing
06A 8116 00 80×3/4″ 30 76090000 DN80-1″1/4″+1″1/4″-3/4″, With SS bushing
06A 8316 00 80×1″1/4″ 30 76090000 Aluminum alloy
2006 9016 00 100×1/2″ 20 76090000 Aluminum alloy
2006 9116 00 100×3/4″ 18 76090000 Aluminum alloy
16C2 1600 125×1″ 18 76090000
16C3 1600 125×1″1/4″ 16 76090000
16C4 1600 125×1″1/2″ 12 76090000
16C5 1600 125×2″ 12 76090000
16A2 1600 148×1″ 15 76090000
16A3 1600 148×1″1/4″ 8 76090000
16A4 1600 148×1″1/2″ 8 76090000
16A5 1600 148×2″ 6 76090000
Scroll to Top