Van bi

Thiết kế kết nối nhanh chóng. Độ tin cậy và tuổi thọ cao. Các cấu hình phù hợp lớn nhất có sẵn. Mô-đun và có thể tái sử dụng. 100% vật liệu có thể tái chế và không cháy

Mã sản phẩm: 7fb8df5442e0 Danh mục:
Chia sẻ

Aluminum quick-line ball valve

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1622 5700 20 20 8481901000 Straight insert brass ball valve, De20
1633 5700 25 15 8481901000 Straight insert brass ball valve, De25
06A 3357 00 32 6 8481901000 GB brass, DN32
06A 4457 00 40 5 8481901000 Brass, aluminum washer
06A 5557 01 50 3 8481901000 Brass, aluminum washer, suitable for bead rolled pipe

 

Female Threaded Brass Quick Line Dropleg Ball Valve

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1621 4700 20×3/4″ 20 8481901000 One side straight insert and the other female threaded brass ball valve, De20-3/4″
1632 4700 25×1″ 18 8481901000 One side straight insert and the other female threaded brass ball valve, De25-1″
         

 

Female Threaded Brass Dropleg Ball Valve

 

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
1720 4700 20×1/2″ 40 8481901000 Drum Type Female Threaded Brass P/MT Ball Valve
1721 4700 20×3/4″ 40 8481901000 Drum Type Female Threaded Brass P/MT Ball Valve
1731 4700 25×3/4″ 40 8481901000 Drum Type Female Threaded Brass P/MT Ball Valve
1732 4700 25×1″ 30 8481901000 Drum Type Female Threaded Brass P/MT Ball Valve

 

 

Female Threaded SS Ball Valve

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 2278 BU 25 25 8481901000 SUS304
2006 3378 BU 32 10 8481901000 SUS304
2006 4478 BU 40 8 8481901000 SUS304
2006 5578 BU 50 6 8481901000 SUS304
2006 6678 BU 65 4 8481901000 SUS304
2006 8878 BU 80 4 8481901000 SUS304

 

Internal & External Threaded Stainless Steel Ball Valve

Part Number øD Qty/Box H.S.Code Description
2006 0024 BU 1/2″ 50 8481901000 SUS304
2006 1124 BU 3/4″ 35 8481901000 SUS304
2006 2224 BU 1″ 20 8481901000 SUS304

 

Scroll to Top